Licznik odwiedzin: 1538229

President Florida Super

CB Radio

S p e c y f i k a c j a:

Długość fali: 1/4
Impedancja: 50 Ohm
Częstotliwość: 26 - 28 MHz
Zysk: +1.6 dBi
Moc max.: 70W
Częstotliwość strojenia: 1200 kHz
Waga: 400g
Długość: 680mm